Oldal kiválasztása

Adatvédelem és Adatkezelési tájékoztató

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://www.watchaholics.hu bármilyen kérdéssel kapcsolatban a watchaholics.wp@gmail.com email címre lehet írni, ahol igyekszünk 72 órában belül választ adni. A weboldal tulajdonosa: Krisztina Monori, Németország. Minden itt közzétett szöveget a szerzői jog védelmez.

Melyek azok a személyes adatok amiket gyűjtünk, és milyen céllal gyűjtjük azokat

 

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon (név és email cím) kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Elemzések

Weboldalunk a WordPress Analytics and Statistics bővítményt használja a statisztikai adatok kezeléséhez, ami a következőket rögzíti: ideiglenes IP-cím, ország, kereső szavak, kattintások.

Post and page views, video plays (if videos are hosted by WordPress.com), outbound link clicks, referring URLs and search engine terms, and country. When this module is enabled, Jetpack also tracks performance on each page load that includes the Javascript file used for tracking stats. This is exclusively for aggregate performance tracking across Jetpack sites in order to make sure that our plugin and code is not causing performance issues. This includes the tracking of page load times and resource loading duration (image files, Javascript files, CSS files, etc.). The site owner has the ability to force this feature to honor DNT settings of visitors. By default, DNT is currently not honored.

Weboldalunk a Google Analytics bővítményt használja a statisztikai adatok kezeléséhez.

This feature sends page view events (and potentially video play events) over to Google Analytics for consumption. For sites running WooCommerce-powered stores, some additional events are also sent to Google Analytics: shopping cart additions and removals, product listing views and clicks, product detail views, and purchases. Tracking for each specific WooCommerce event needs to be enabled by the site owner.

Weboldalunk hírlevél-feliratkozását a MailChimp bővítmény kezeli.

Weboldalunk Spam szolgáltatását az Akismet kezeli.

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).

Weboldalunk SSL protokollt használ a nagyobb adatvédelem érdekében, ezt a szolgáltatást a Really Simple SSL kezeli.

Really Simple SSL and Really Simple SSL add-ons do not process any personal identifiable information, so the GDPR does not apply to these plugins or usage of these plugins on your website. You can find our privacy policy here.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

Az Európai Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírja, hogy az Európai Unió lakosaival kapcsolatos azon adatokat, melyeket az EU-n kívülre továbbítanak, ugyanolyan normák szerint kell védeni, mintha az adat Európában lenne. Így amellett, hogy felsoroljuk, hová kerülnek az adatok, azt is le kell írnunk, hogyan biztosítjuk, hogy ezen normákat mi vagy a harmadik félnek számító szolgáltató betartja, illetve, hogy ez valamely egyezményen (pl. EU-USA Adatvédelmi Pajzs), szerződésbeni záradékokon, vagy kötelező szervezeti szabályozáson (BCR) alapul.

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Weboldalunk Spam szolgáltatását az Akismet kezeli.

We collect information about visitors who comment on Sites that use our Akismet anti-spam service. The information we collect depends on how the User sets up Akismet for the Site, but typically includes the commenter’s IP address, user agent, referrer, and Site URL (along with other information directly provided by the commenter such as their name, username, email address, and the comment itself).

Kapcsolati adatok

Kérdéssel a watchaholics.wp@gmail.com email címre lehet írni, igyekszünk 72 órán belül válaszolni.

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy megtegyünk minden ésszerű és megfelelő lépést annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő személyes adatait megvédjük a visszaéléstől, az elvesztéstől vagy a jogosulatlan hozzáféréstől. Ezt  megfelelő technikai és szervezeti intézkedések alkalmazásával valósítjuk meg a ránk bízott személyes adatok titkosságának és bizalmasságának garantálása érdekében.

Az itt tárolt adatokat a honlap üzemeltetője kezeli, nem adja át további ellenőrzésre vagy tárolásra.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Elnézést kérünk, ha legnagyobb igyekezetünk ellenére adatkezelési sérelem történik, ezzel kapcsolatban a watchaholics.wp@gmail.com email címre lehet írni, 72 órán belül válaszolunk és megkezdjük a hiba kijavítását.

Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény,
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)