Oldal kiválasztása

Genderbend Vi (League of Legends)

Name: Dan
Nickname: Kuro Shiba
Cosplay Profile Link: www.facebook.com/kuroshibacosplay/
Zodiac: Cancer
Hometown: Auckland, New Zealand
Work: Warehouse Manager
favourite movie/series: Berserk
favourite band/singer: The GazettE
favourite video game: Outlast

1.How did you met with cosplay and when you join this community?
I started cosplaying three years ago, after getting talked into going to a con in costume.
It was only about a year ago that I started putting my cosplays out there on social media, and it’s been a fun ride! So much that I’ve learn in a year.

1. Hogyan találkoztál a cosplay-el és mikor csatlakoztál ehhez a közösséghez?
Három éve kezdtem el egy beszélgetés után, hogy egyszer be kéne öltözni egy Conra. Egy éve kezdtem el feltölteni képeket közösségi oldalakra, és nagyon élvezem! Nagyon sokat tanultam ezalatt az egy év alatt.

2. Do you have somebody from the world of cosplay whom inspired you?
My first male cosplay inspiration was Okageo, and as time has gone on, I’ve also been inspired by Moderately Okay Cosplay, Narcisse Cosplay Art, Mikomin Cosplay and Leon Chiro.

2. Van(nak) olyan személy(ek) a Cosplay világából, akik inspiráltak téged?
Az első ilyen férfi cosplayes Okageo volt, és ahogy telt az idő egyre több személy hatott rám, úgy mint Moderately Okay Cosplay, Narcisse Cosplay Art, Mikomin Cosplay vagy Leon Chiro.

Sakata Gintoki (Gintama)

3. How did your family react when you started?
“Why do we never hear from you on the phone anymore?!?!?” hahahaha

3. Hogyan reagált a családod, amikor elkezdted?
“Miért nem hallunk felőled semmit?”hahaha

4. Which your most difficult cosplay, and how much time you spend to finish it?
Either Bucky from Marvel’s Capt. America: The Winter Soldier (his metal arm and leather vest took me about a month!)  or my Vi genderbend from League of Legends (those moving gloves took me 4 weeks and 2 days to complete)

4. Melyik Cosplayed volt a legnehezebb és mennyi idő volt, amíg elkészültél vele?
Talán Bucky a Amerika Kapitány: A tél katonája-ból (a metál karja és bőrmellény két hónap volt) vagy talán a férfi VI a League of Legendsből (a mozgó kesztyűk négy hétbe és két nap alatt készültek el)

5. Do you have some odd or funny cosplay story?
Too many, but a quick one:  was walking around a foreign city I was visiting for a convention topless and wearing a glowing mask, because I was cosplaying a Borderlands Psycho. We had no car and were trying to find a spot where the con’s guest cosplayers were meant to be meeting people, but it meant walking over half the city dressed like that. And this was during WINTER!

Dante (Devil May Cry)

5. Van az olvasók számára valami vicces/érdekes Cosplayes történeted?
Túl sok is, de mondok egy rövidebbet: külföldön egy rendezvényen. Felső nélkül voltam egy világítómaszkban, mert egy Psycho-t cosplayeztem a Borderlands-ből. Nem volt autónk
és el kellett jutnunk arra a helyre, ahol a Con vendégek találkoztak. És végig kellett menni a fél városon ebben a szerelésben TÉLEN!
6. Do you have any tips for the starter cosplayers?
Maybe a good one is: try to find a friend who will start with you, or is already doing a bit of it, because it can be intimidating when you first start. There’s a lot you don’t know, and people often seem to have already established strong groups together, so if you team up with someone, I think that can help a lot. And above you… just be you.  Your cosplays will be unique to you, and that’s GREAT. They don’t have to live up to anyone else’s, only your own expectations So have fun.

6. Van tanácsod a kezdő Cosplayerek számára?
Ez talán jó lesz: találj egy olyan barátot, akivel elkezdheted ezt az egészet, vagy neki már esetleg van némi tapasztalata, mert eléggé ijesztő tud lenne az, amikor először belevágsz. Sok minden van, amit még nem tudsz és a többi ember már összeszokott csoportokba szokott lenni, szóval ha összedolgozol valakivel, az nagyon sokat tud segíteni. És mindenek felett…Csak légy önmagad. A te saját cosplayeid mindig is különlegesek lesznek, és ne más elképzelésének akarj megfelelni, hanem saját magadnak. Jó szórakozást.

Bucky/Winter Soldier (Amerika Kapitány: A tél katonája)

+ You ever been in Hungary or you ever planned to go here?
I haven’t been to Hungary yet. The closest I’ve been is Germany,
but I LOVE travelling and have made some friends in many countries now, and I’d love to travel to all of those countries to travel and meet people!

+ Voltál-e valaha Magyarországon vagy a tervezted, hogy eljösz ide?
Sajnos még nem voltam Magyarországon. A legközelebb talán Németországban voltam, de szeretek sokat utazni és sok barátom van sok országból, és szeretnék egyszer az összesbe elutazni és találkozni velük!

Szerző

Hanama
Alapító és szerkesztő

Főállású gamer, horror rajongó és anime szakértő. Sok mindenről szeretek és tudok beszélgetni, ezért is jó zombi módjára mindenki agyára megyek.